برگزاری کارگاه «فیلم هنری از تولید تا اکران» توسط سفارت آلمان

سینماپرس: کارگاه فیلمسازی با موضوع «فیلم هنری از تولید تا اکران» با حضور مدیرعامل کنفدراسیون بین‌المللی سینمای هنری و محسن امیریوسفی برگزار می‌شود.