برگزاری همزمان دوره پانزدهم جشنواره فیلم مقاومت در شهر اصفهان

سینماپرس: در پی توافق صورت گرفته میان حوزه هنری انقلاب اسلامی اصفهان و جشنواره فیلم مقاومت، این رویداد بطور همزمان در شهر اصفهان نیز برگزار می شود.