برگزاری نخستین آیین شب کارگردانان سینمای مستند

نخستین آیین شب کارگردانان سینمای مستند ایران با رویکردِ نکوداشت پیشکسوتان و پاسداشت جایگاه کارگردان در سینمای مستند برگزار می شود. –
منبع خبر: میزان
دسته بندی خبر: فرهنگی