برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیران شبکه آموزش / تاکید بر انتقال و ترویج گفتمان انقلاب

سینماپرس: مدیر جدید شبکه آموزش انتقال و ترویج گفتمان انقلاب اسلامی به نسل جدید، توجه به افزایش مهارت های عمومی و ارتقای سطح آموزش اجتماعی برای رسیدن به رشد و توسعه متوازن را از وظایف اصلی شبکه دانست.