برگزاری دهمین دوره جشنواره فیلم و عکس ژیار سال آینده در کردستان

سنندج- رئیس انجمن سینما جوانان ایران شعبه استان کردستان گفت: دهمین دوره جشنواره منطقه ای فرهنگ بومی فیلم و عکس ژیار بعد از وقفه ای دو ساله اردیبهشت سال آینده در سنندج برگزار می شود.