برگزاری جلسه تکریم و معارفه مشاوران اجرایی قدیم و جدید معاونت امور هنری

سینماپرس: با حکم معاون امور هنری وزارت ارشاد، حمید قبادی دانا به عنوان مشاور اجرایی این معاونت منصوب و مرتضی باقرنژاد پس از هفت سال با این سمت خداحافظی کرد.