برگزاری اولین دوره از رویداد خلق ایده با شعار حمایت از جوان ایرانی، اندیشه ی ایرانی

اولین دوره از رویداد خلق ایده با رویکرد کارآفرینی در زمینه فیلمنامه نویسی، تولید و ارائه ی ایده و طرح های متنوع به سینمای حرفه ای، در تاریخ 3، - برگزاری اولین دوره از رویداد خلق ایده با شعار حمایت از جوان ایرانی، اندیشه ی ایرانی اولین دوره از رویداد خلق ایده با رویکرد کارآفرینی در زمینه فیلمنامه نویسی، تولید و ارائه ی ایده و طرح های متنوع به سینمای حرفه ای، در تاریخ 3، 4 و 5مردادماه 1397 در پردیس سینماگالری ...
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: فرهنگی