برکناری مدیرکل صداوسیمای کیش در پی اهمال‌کاری

سینماپرس: به دنبال نمایش یک فیلم سینمایی خارجی در مرکز صداوسیمای کیش و تبعات پس از آن، با دستور علی عسگری، مدیرکل این مرکز برکنار شد.