برچسب زدن به اقوام و مردم استان های کشور امری نامناسب است

معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت : برچسب زدن به اقوام و مردم استان های کشور امری نامناسب است و دامن زدن به انگارها از طریق رسانه و سینما توسط نخبگان سینما محل تامل است. – به گزارش راه آرمان؛ محمد سلیمانی معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به اینکه مردم دیار کرمان طی چهل سال گذشته بیش از 500شهید و 700جانباز در راه مبارزه با مواد مخدر تقدیم انقلاب اسلامی کرده اند،
منبع خبر: آرمان کرمان
دسته بندی خبر: سیاسی