برپایی یک کارگاه تخصصی در مدرسه ملی سینما

مدرسه ملی سینمای ایران با هدف ارتقاء مهارت های تخصصی و دانش مجریان و دستیاران جلوه های ویژه میدانی کشور کارگاه تخصصی جلوه های ویژه میدانی در سینما را برگزار کند. – مدرسه ملی سینمای ایران با هدف ارتقاء مهارت های تخصصی و دانش مجریان و دستیاران جلوه های ویژه میدانی کشور کارگاه تخصصی جلوه های ویژه میدانی در سینما را برگزار کند. به گزارش ایسنا، طبق گزارش رسیده،این کارگاه با همکاری انجمن جلوه های ویژه میدانی …
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی