برپایی کارگاه‌های انتقال تجربه سینمای دفاع مقدس و مقاومت

سینماپرس: تعدادی از سینماگران فعال در حوزه سینمای دفاع مقدس در کارگاه‌های «انتقال تجربه» جشنواره فیلم مقاومت به بیان تجربیات خود می پردازند.