برپایی نشست های سینما و ادبیات با عنوان هم آیی قلم و دوربین

مدرسه ملی سینمای ایران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری بنیاد سینمایی فارابی، سلسله نشست های سینما و ادبیات با عنوان هم آیی قلم و دوربین را برگزار می کند. –
منبع خبر: واحد مرکزی خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی