برپایی اولین جلسه همگردی سینما و سلامت در انجمن ام.اس

سینماپرس: اولین جلسه همگردی جشنواره فیلم «سلامت» سه شنبه ۲۳ مرداد ماه در انجمن ام.اس ایران برگزار خواهد شد.