برهنگی گلشیفته فراهانی آوانگارد است و حجاب بهناز جعفری وابستگی به نظام؟!

سینماپرس: گلشیفته فراهانی با پوششی مغایر با فرهنگ زادگاهش در محافل سینمایی حضور پیدا می‌کند، بحث آزادی پوشش مطرح می‌شود، اما پوشش بهناز جعفری اُمُل بودن به حساب می‌آید.