برندگان ۷۱ مین جشنواره فیلم لوکارنو معرفی شدند

سینماپرس: جایزه اصلی هفتادو یکمین دوره جشنواره فیلم لوکارنو به فیلم «یک سرزمین فرضی» ساخته کارگردان سنگاپوری اهدا شد.