برنامه هایی برای توسعه زیرساختهای سینمایی در استان کرمان

در نشست خبری اعضای هیئت مدیره خانه سینمای استان کرمان اعلام شد زیرساختهای لازم برای تولید و نمایش فیلمهای سینمایی در این استان ، بیش از پیش گسترش می یابد. –
منبع خبر: واحد مرکزی خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی