برنامه فیلم های سینمایی و تلویزیونی جمعه 24 خرداد

برنامه پخش آوار سینمایی و تلویزیونی امروز از سیما به این شرح است. - برنامه پخش فیلم های سینمایی و تلویزیونی امروز (جمعه 24 خرداد) به این شرح است: بازگشت به خانه ، ساعت 11 از شبکه نمایش آزادی مشروط ، ساعت 13 از شبکه نمایش کاراگاه خصوصی 1 ، ساعت 13:30 از شبکه پنج دسپرو ، ساعت 14 از شبکه کودک استرداد ، ساعت 14:30 از شبکه سه داری دیوونم می کنی ، ساعت 15 از شبکه نمایش رگبار ، ساعت 16 از شبکه یک برای گریس ساعت 17:10 از شبکه دو ماشین ...
منبع خبر: جماران
دسته بندی خبر: فرهنگی