برنامه زمانی ۲۰ نشست‌ تخصصی جشنواره فیلم کوتاه تهران

سینماپرس: برنامه نشست های تخصصی این دوره از جشنواره فیلم کوتاه تهران که در روزهای ۱۸ تا ۲۲ آبان ماه سال جاری با عنوان «۳۵- ۲۰» برگزار می شوند، انتشار یافت.