برنامه اجراهای اولین جشنواره موسیقی الکترونیک

سینماپرس: نخستین جشنواره موسیقی الکترونیک با حضور ۱۳ گروه هنری در هفته آینده برگزار خوهد شد و در آن هنرمندان به اجرای زنده کنسرت می پردازند.