برش هایی از فیلم سفر سنگ

سفر سنگ دهمین فیلم بلند سینمایی مسعود کیمیایی در مقام کارگردان و محصول سال 1356 است. ارباب روستا، سال هاست که مالک تنها آسیاب آبادی است و مردم را استثمار می کند. -
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: فرهنگی