بررسی گزارش مالی مرکز گسترش به روایت یک مستندساز

گزارش مالی مرکز گسترش باید از این منظر بررسی شود که اختصاص بودجه به تولید مستند، فقط برای تولید هر فیلمی است یا تولید فیلم های تاثیرگذار. – بابک بهداد معتقد است: گزارش مالی مرکز گسترش باید از این منظر بررسی شود که اختصاص بودجه به تولید مستند، فقط برای تولید هر فیلمی است یا تولید فیلم های تاثیرگذار. به دنبال شفاف سازی هایی که در زیرمجموعه های سازمان سینمایی صورت گرفته عملکرد مالی مرکز گسترش سینمای مستند و …
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی