بررسی وضعیت تولیدات شبکه نمایش خانگی در «کیوسک»

سینماپرس: برنامه «کیوسک» امشب در میزگردی با موضوع بررسی وضعیت تولیدات شبکه نمایش خانگی، میزبان سید امیر پروین حسینی، سعید خندق آبادی و محمدتقی فهیم است.