بررسی هزارتوی علوم شناختی در مجله عصر اندیشه

بیستمین شماره مجله عصر اندیشه با موضوعاتی چون بر مدار مدارا (ویژه سالگرد ارتحال آیت الله مهدوی کنی)، هزارتوی علوم شناختی، – گروه اندیشه ـ بیستمین شماره مجله عصر اندیشه با موضوعاتی چون بر مدار مدارا (ویژه سالگرد ارتحال آیت الله مهدوی کنی)، هزارتوی علوم شناختی، افول هژمونی لیبرال و سینما اندیشه طی روزهای آینده روانه پیشخوان مطبوعات سراسر کشور خواهد شد. به گزارش ایکنا؛ در وضعیت نابسامان عرصه کتاب و مطبوعات …
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: سیاسی