بررسی معضل قطعی برق در «۳۶۰ درجه»

سینماپرس: آخرین قسمت از فصل اول برنامه تلویزیونی «۳۶۰ درجه» به ماجرای قطعی برق در کشور و تحلیل علت‌های آن می‌پردازد.