بررسی فیلم A Wrinke In Time؛ پرتو مرهم بر آنجا تافتست

فیلم A Wrinke In Time چین خوردگی در زمان اقتباسیست از کتابی به همین نام نوشته مادلین ال.اینگل که در سال 1962 نوشته شده و تاکنون اثر سینمایی اقتباسی درخور توجهی از روی آن ساخته نشده بود. - (فیلمی تلویزیونی حدود 15 سال پیش توسط دیزنی ساخته شده بود که البته از حیث وفادار ماندن به کتاب بسیار خوب عمل کرده ولی طبیعتا به خاطر تلویزیونی بودن دارای ضعف های فنی زیادی برای یک اثر تخیلی بود.) " استودیوی والت دیزنی با توجه ...
منبع خبر: دیجیاتو
دسته بندی خبر: فرهنگی