بررسی فیلم های جشنواره 36 فجر از منظر آفاق فرهنگ /10 امپراطور جهنم ؛ روایتی ترحم آمیز از داعش

داستان فیلم سینمایی امپراطور جهنم سبب تقلیل امر اجتماعی به امر فردی در فیلم شده و در پیوند با برجسته سازی توطئه سیاسی، در مخاطب، نوعی احساس ترحم نسبت به شخصیت اصلی داستان که جنایتکاری حرفه ای است ایجاد می کند. - داستان فیلم سینمایی امپراطور جهنم سبب تقلیل امر اجتماعی به امر فردی در فیلم شده و در پیوند با برجسته سازی توطئه سیاسی، در مخاطب، نوعی احساس ترحم نسبت به شخصیت اصلی داستان که جنایتکاری حرفه ای ...
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: فرهنگی