بررسی شفاف سازی سینما در روز ملی سینما

رییس سازمان سینمایی در روز سینما گفت: شفاف سازی باعث ایجاد اطمینان بیشتر و مانع از تبعیض ها و پارتی بازی ها می شود. – به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، حسین انتظامی در گفتگو با شهر فرنگ از چابک سازی سازمان سنمایی کشور گفت و افزود: ادغام، کوچک سازی و چابک سازی در سازمان سینمایی در چارچوب یک امر ملی و کلی است. در سازمان سینمایی مانند همه بخش های دولتی به مرور ساختار ها بزرگ می شوند. رییس سازمان سینمایی از …
منبع خبر: شبکه خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی