برخی ناشران دنبال رمان‌های کنایه‌آمیز علیه انقلاب هستند

سینماپرس: جریان مشخصی در بخش خصوصی نشر کشور تعهدی برای پرداختن به موضوعاتی مانند انقلاب اسلامی ندارد؛ اگر بخواهیم کنایه‌آمیز درباره انقلاب بنویسیم، اثرمان با استقبال ناشران خصوصی این جریان مواجه می‌شود.