برخی مدیران حاضر نیستند از هیچ‌کس مشورت بگیرند / برنامه‌های معارفی مجال آزمون و خطا نیست و با دین مردم سر و کار دارد

سینماپرس: مجری پیشکسوت صدا و سیما از معضلات ساخت برنامه‌های معارفی و لزوم برنامه‌ریزی سالیانه برای ساخت اینگونه برنامه‌ها می‌گوید.