برخی فیلم‌های اجتماعی مخاطب را پریشان می‌کند / سلیقه خاصی به مخاطب حقنه می‌شود

سینماپرس: سید جلال‌الدین دری گفت: اکثر فیلم‌ها خانواده در حال متلاشی شدن را نشان می‌دهند و جوایز متعدد هم دریافت می‌کنند اما در این شهر که پریشانی دیده می‌شود مخاطب بعد از دیدن فیلم پریشان‌تر سالن را ترک می کند.