برخی از فیلم های سینمای ایران مورد استقبال مردم اندونزی قرار می گیرند

سینماپرس: سفیر اندونزی در ایران گفت: برای اولین بار است که به جشنواره جهانی فیلم فجر می آیم اما پیگیر سینمای ایران هستم.