برجی: عملکرد بد متولیان فرهنگی مشمئزکننده است/ در سال «رونق تولید» هنرمندان انقلابی، متعهد و مردمی باید امکان تولید آثار ارزشمند داشته باشد

سینماپرس: رضا برجی عکاس و مستندساز کشور گفت: عملکرد بد مدیران و متولیان فرهنگی مشمئزکننده شده است؛ متأسفانه ما با مدیرانی مواجه هستیم که به هنر واقعی و هنرمندان واقعی و انقلابی آنچنان که شایسته است بها نمی دهند و عرصه فرهنگ و هنر را به کسانی واگذار کرده اند که فیلم های نازل و بی ارزش تولید کنند و سینما و جامعه را به سمت قهقرا ببرند.