برترین های ۴۰ سال سینمای کودک و نوجوان به زودی معرفی می شوند

سینماپرس: در نظرخواهی گسترده چهل سال سینمای کودک و نوجوان پس از انقلاب، ۲۰۰ فیلم شرکت داده شده اند. این نظر خواهی گسترده توسط انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران با همکاری دبیرخانه جشنواره فیلم کودک انجام می گیرد.