برترین های سال سینما از نگاه منتقدین لندنی / «سه بیلبورد خارج از میزوری ابینگ» بهترین شد

حلقه منتقدین فیلم لندن فیلم «سه بیلبورد خارج از میزوری ابینگ» را به عنوان بهترین فیلم سال ۲۰۱۷ معرفی کرد.