برای پخش فوتبال در سینما به جمع بندی نرسیدیم

هنوز درباره پخش بازی های فوتبال در سینما ها به جمع بندی نهایی نرسیده ایم. – به گزارش اسلامی پیگیر این موضوع هستند. وی افزود: نمایش فوتبال شاید بتواند بخشی از مخاطبان را که مراجعه ای به سالن های نمایش فیلم ندارند، به سینماها بکشاند ولی برای وضعیت اکران چاره مناسبی نیست. فرجی گفت: ما هنوز درباره پخش که سقف 10 هفته مدت نمایش را تمام کرده اند از سه شنبه به کار خود پایان خواهند داد. این آثار در صورتی که حواله از شورای …
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی