برای پخش فوتبال در سینما به جمع بندی نرسیدیم

هنوز درباره پخش بازی های فوتبال در سینما ها به جمع بندی نهایی نرسیده ایم. - به گزارش اسلامی پیگیر این موضوع هستند. وی افزود: نمایش فوتبال شاید بتواند بخشی از مخاطبان را که مراجعه ای به سالن های نمایش فیلم ندارند، به سینماها بکشاند ولی برای وضعیت اکران چاره مناسبی نیست. فرجی گفت: ما هنوز درباره پخش که سقف 10 هفته مدت نمایش را تمام کرده اند از سه شنبه به کار خود پایان خواهند داد. این آثار در صورتی که حواله از شورای ...
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی