برای صنف تهیه‌کنندگی سینما آئین‌نامه‌ تدوین می شود

سینماپرس: بر اساس آئین‌نامه ای و قوانینی که بر مبنای آن طراحی و تأیید شده، تهیه‌کنندگان واقعی سینما شناسایی می‌شوند و طبق آن لیست اسامی کسانی که واجد شرایط تهیه‌کنندگی در سینما هستند به زودی اعلام خواهد شد.