برای سینما کتک میخوردم

اسم شان را گذاشته بودند کتک خور فیلم. بعدها نام شان عوض شد؛ هنرور. اما برای خودشان کاری که انجام می دادند در این دو کلمه خلاصه می شد؛ عشق فیلم! مهم هم نبود برای این عشق بارها و بارها نقش کسی را بازی کنند که از جوان اول فیلم کتک می خورد.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی