برای دفاع از حق کپی رایت قانون به‌روزی نداریم

سینماپرس: محمدرضا شرف‌الدین با بیان اینکه کپی رایت، حق الناس است، اظهار داشت: قوانین کپی رایت ضعیف و یا کهنه است؛ متاسفانه جمعیت‌های صنفی سینما در دفاع از بحث کپی رایت ضعیف عمل کرده‌اند.