برای بسیاری از آرمان‌های انقلاب در تلویزیون کار جدی انجام نشده است

سینماپرس: «جواد شمقدری» کارگردان سینما و تلویزیون با اشاره به اینکه آرمان‌خواهی نظام و انقلاب در تلویزیون و سینما در غربت است، گفت: ممکن است در آینده برای این «بیانیه گام دوم انقلاب» هم کار موثری انجام نشود.