برای اکران نوروزی «لونه زنبور» رایزنی می کنیم/ بخش خصوصی مجبور به مبارزه برای اکران عید است

خانی گفت: صحبت هایی برای اکران نوروزی فیلم سینمایی «لونه زنبور» شده که امیدوارم محقق شود.