براری: مدیران سینما فاقد اندیشه راهبردی هستند و تنها به لمپن ها بها می دهند/ هیچ عدالتی در سینمای ایران وجود ندارد

سینماپرس: اسماعیل براری تهیه کننده و کارگردان سینما در پی انتقاد بخش گسترده ای از اهالی سینما مبنی بر بی عدالتی در نحوه اکران آثار سینمایی گفت: مدیران سینما فاقد اندیشه راهبردی هستند و تنها به لمپن ها بها می دهند و پول های بیت المال که از شیرهای نفت به جیب آن ها سرازیر می شود نیز در این راه به آن ها کمک می کند!