بدون نظریه پردازی هنر معنایی ندارد

عضوهیات علمی دانشگاه هنر تهران، گفت: اگر سینما را به دید هنر نگاه کنیم به شدت نیازمند نظریه خواهیم بود و باید توجه داشته باشیم که بدون نظریه پردازی هنر معنایی ندارد. - به گزارش روز چهارشنبه گروه فرهنگی ایرنا، احمد ضابطی جهرمی در ابتدای سومین نشست تخصصی جایزه پژوهش سینمایی با موضوع ضرورت و اهمیت نظریه پردازی که در دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار داشت: این مبحث بنیادی است و امیدواریم با برگزاری این نشست های ...
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی