بدون ملاحظه، بدون مبنا

بعد از انتخاب بدون تاریخ بدون امضا و بعد از خارج شدنش از ماراتن آکادمی اسکار این فکر به ذهن خیلی از ماها خطور کرده است که واقعا چرا بدون تاریخ بدون امضا؟ آیا گزینه ی بهتری در بین فیلم های واجد صلاحیت وجود نداشت؟ اصلا چه ملاک و مبنایی برای انتخاب فیلمی … – : اسکار در سال 2019 هشتاد و هفت کشور را واجد شرایط رقابت در شاخه بهترین فیلم غیرانگلیسی جوایز سینمایی اسکار معرفی کرد. از ایران فیلم بدون تاریخ – بدون امضاء …
منبع خبر: ریشه
دسته بندی خبر: فرهنگی