بدون باور ساخت فیلم انقلابی و اسلامی اثر نخواهد داشت

سینماپرس: یک بازیگر سینما و تلویزیون گفت: در سینما همه گونه اثری باید وجود داشته باشد. برای همین وقتی فیلم طنز ساخته می‌شود باید فیلم ملودرام هم روی پرده رود، اما از همه مهمتر کارهایی است که در آن حرف انقلاب و اسلام زده می‌شود. این خواسته هم با آثار سفارشی حاصل حاصل نمی‌شود، بلکه باید فیلمساز به آن باور داشته باشد.