بدلکار ایرانی: قرار است با آرنولد و جکی چان به روسیه برویم

ارشا اقدسی طراح بدلکاری سینما گفت: من به چشم خود می دیدم که در مستند فرمانده همه افراد تمام سعی خود را می کردند، کسی از کار فرار نمی کرد و سعی می کرد ببیند که چه کاری از عهده اش بر می آید تا آن کار را نجام دهد، – همه به همدیگر کمک می کردند و، اما در کار یکدیگر دخالت نمی کردند، متاسفانه در سینما می بینیم که کسی از عهده کار خودش هم بر نمی آید، اما در کار دیگران دخالت می کنند. به گزارش ملیت به نقل از راه دانا، ارشا …
منبع خبر: ملیت
دسته بندی خبر: فرهنگی