بخشی که انقلاب اسلامی را به غرب معرفی کند در سینما وجود ندارد/ راه سربالایی سنگینی در پیش داریم

سینماپرس: دبیر جشنواره عمار با اشاره به اینکه بیشتر آثار دینی و مذهبی ما در شرق پخش شده درحالی که نیاز است ما بتواتیم آثارمان را در غرب پخش کنیم، گفت: باید یک فیلم درباره تاریخ دین در غرب پخش شود تا ابهاماتی را روشن کند و مسائلی را هم به چالش بکشاند.