با گذشت چند دهه، ژانر دفاع مقدس تقریباً رو به فراموشی رفته است

سینماپرس: ابراهیم اصغری تهیه کننده سینما، فیلم های دفاع مقدس را ژانر فراموش شده سینما و دارای قابلیت درآمدزایی دانست.