با پشتوانه مردمی و حمایت‌های الهی بر تمامی تهدیدات فائق می‌آییم

سینماپرس: فرمانده قرارگاه فرهنگی اجتماعی حضرت بقیة‌الله گفت: بسیاری از ابرقدرت‌ها در اتحادی جهانی علیه ملت ایران قرار گرفتند ولی ما با پشتوانه مردمی و حمایت‌های الهی بر تمامی این تهدیدات فائق آمده‌ایم.