با هدف تقویت زبان مادری اکران فیلم های خارجی فاقد زیرنویس و ترجمه در قزاقستان ممنوع شد

معاون وزیر فرهنگ و ورزش قزاقستان با اشاره به قانون جدید سینما گفت: نمایش فیلم های خارجی بدون ترجمه به زبان قزاقی یا زیرنویس ممنوع می شود. -
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: فرهنگی