با مذاکره مشکل خشکسالی را رفع کردیم

ابوالقاسم طالبی کارگردان سینما با کنایه به ناکارآمدی وزارت راه و مدیریت بحران در توییتر خود نوشت: ما باران و برف، ابر و همه چیزمان را با مذاکره از طریق برجام به دست خواهیم آورد، – یک مشت دلواپس نماز باران میخوانند! ابوالقاسم طالبی کارگردان سینما با کنایه به ناکارآمدی وزارت راه و مدیریت بحران در توییتر خود نوشت: ما باران و برف، ابر و همه چیزمان را با مذاکره از طریق برجام به دست خواهیم آورد، یک مشت دلواپس …
منبع خبر: شهید نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی